Coaching en begeleiding

Voor een betekenisvol leven.

 

Wat kan je van mij verwachten?

Betrokken

Oprechte aandacht, verbinding en vertrouwen vormen de kern van een effectief coachingstraject. Samen kijken we naar wat jou helpt om je leven opnieuw invulling te geven. Wat heb jij nodig in jouw situatie en wat geeft jouw leven zin en vervulling?

Veelzijdig

In het begeleidingtraject wordt de ondersteuning afgestemd op wat jij nodig. Dit betekent dat de begeleiding en coaching veelzijdig moet zijn om met diverse uitdagende situaties waar je mee te maken kunt krijgen om te gaan.

Professioneel

Door mijn jarenlange ervaring in diverse velden van de gezondheidszorg heb ik de kennis en expertise om de begeleiding af te stemmen op jouw  behoefte en samen tot een goede aanpak te komen. 

Voor wie?

In het traject staat een betekenisvol leven van de mens centraal. Het accent ligt niet op de ziekte of handicap, maar op veerkracht, vergroten zelfredzaamheid en je eigen vermogen om met de ziekte of handicap om te gaan.

Mijn expertise ligt dan ook bij de mens zelf. Door mijn werkervaring in de gezondheidszorg heb ik een uitgebreide kennis in zowel lichamelijke en geestelijke aandoeningen. Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, wat precies ook aansluit bij mijn holistische kijk op de mens. In de begeleiding kijk ik naar je fysieke, geestelijke, emotionele en spirituele welzijn.

In de begeleiding en coaching richt ik mij op (jong) volwassenen vanaf een leeftijd van 18 jaar of ouder. Aandoeningen of hulpvragen waarin ik je o.a. kan begeleiden zijn:

  • Lichamelijke aandoeningen of handicap door ongeval, NAH, ALS, MS, parkinson, diabetes, hart en vaatziekten, reuma etc.
  • Psychische aandoeningen zoals ADD/ADHD, depressie, burn out.
  • Invloed van leefstijl op gezondheid en welzijn. Ik werk vanuit het gedachtegoed van de positieve gezondheid van Machteld Hubert. Voor meer informatie over de positieve gezondheid kun je een kijkje nemen op de site van IPH

 

Hoe ga ik te werk?

3

Kennismaking

3

Inventariseren van de hulpvraag

3

De situatie in kaart brengen en kijken waar de mogelijkheden liggen

3

Samen een plan opstellen met jouw persoonlijke doelen. 

3

Aan de slag met de doelstellingen

3

Evalueren

Wat heb jij nodig om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in de samenleving en wat geeft jouw leven zin en vervulling?

 

Vergoedingen

Ambulante begeleiding wordt vergoed vanuit de WMO voor meer informatie, verwijs ik door naar de pagina Tarieven en vergoedingen

 

Waar kan ik je in praktische zin in helpen?

De coaching en begeleiding vindt plaats in jouw eigen leefomgeving of in mijn praktijk. Dit kan bestaan uit verschillende activiteiten, zoals bijvoorbeeld het aanleren van vaardigheden, het bieden van structuur, het maken van keuzes en het bieden van emotionele steun.

In mijn begeleidingstrajecten maak ik gebruik van lichaamsgericht coachen. Dit is een vorm van coaching die de nadruk legt op de verbinding tussen lichaam en geest. Je kijkt niet alleen naar de mentale processen en denkpatronen, maar je betrekt actief het lichaam hierbij. Lichaamsgericht coachen erkent dat emotionele en mentale processen weerspiegeld worden in het lichaam. Door te luisteren naar deze signalen en af te stemmen hierop, kun je meer inzicht in jouw klachtenpatroon en kun je hier naar handelen.

Ik kan gebruik maken van een breed scala  aan tools zoals bijv. EFT, MBCT, breathwork, creatieve oefeningen en werk o.a. met de polyvagaal theorie. Deze tools vergroten het inzicht en helpen stress en spanningen te (h)erkennen en te reguleren. Ik maak daarbij gebruik van de kennis over de werking van het brein en zenuwstelsel. Hierdoor begrijp en voel je beter wat jij nodig hebt in de diverse situaties in het dagelijks leven.

Overprikkeling van het brein heeft een grote impact op het dagelijks functioneren en komt veel voor. Ik zie in mijn praktijk dat deze kennis en inzichten van grote meerwaarde kunnen zijn om je gezondheid en welzijn positief te bevorderen.

de-prakt-eijk-Nancy-van-Eijk

Mijn visie

Mijn naam is Nancy van Eijk. Ik bied individuele coaching en begeleiding in de thuissituatie of in mijn praktijk. Oprechte aandacht voor de mens met een ziekte of handicap door te luisteren, te kijken en te voelen wat er nodig is en van daaruit samen het begeldingstraject  vorm geven. Niet de ziekte of aandoening staat centraal, maar een betekenisvol leven. In mijn werk laat ik me leiden door mijn sterke intuïtie, ga ik voor de (opr)echte verbinding en combineer ik mijn kennis en ervaring om tot een mooi resultaat te komen. Samen kijken we naar je hulpvraag en ondersteun ik je bij het behalen van persoonlijke doelen en bij het vergroten van je zelfredzaamheid en kwaliteit van leven.  De doelstellingen worden in samenspraak met jou vastgesteld en kunnen gedurende het traject worden bijgesteld of aangepast.

Door mijn gedegen achtergrond in de natuurlijke en integrale gezondheidszorg, kan ik breder kijken naar de klacht of hulpvraag. Voor meer informatie over mijn werkervaring. neem gerust een kijkje op mijn linkdin profiel.

Door de begeleiding ontwikkel je vaardigheden om de uitdagingen van het leven aan te kunnen en zingeving te ervaren.

Heb je vragen of wil je een afspraak maken?

 

 

Neem gerust contact met me op door hieronder je gegevens achter te laten.

Pin It on Pinterest